Nezapoměli jste podat daňové přiznání k dani z nemovitosti?

03.06.2017

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2016 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.

Kdo dále má povinnost podání daňového příznání?

Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2016 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.

Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. Dále je nutné upozornit, že i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění

Novinky od roku 2016

 • Zákon upřesňuje, které pozemky jsou předmětem daně z pozemků a které nikoli. Kupříkladu je v zákoně nově jednoznačně řečeno, že pozemek ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek (jehož poměrná část je součástí bytové jednotky) není předmětem daně. Podíl na pozemku není zdaněný přímo, ale je zohledněný v rámci zdanění jednotky použitím příslušného koeficientu.
 • Změny jsou i v předmětu daně ze staveb a jednotek - v zákoně je například nově jednoznačně uvedeno, že předmětem daně ze staveb a jednotek nejsou rozestavěné stavby, nýbrž stavby dokončené nebo způsobilé k užívání.
 • Mírné změny jsou i v oblasti osvobození pozemků od daně a osvobození staveb a jednotek.
 • Zákon také nově přesněji vymezuje pravidla zdanění stavebních pozemků.
 • Přesněji je vymezena také zpevněná plocha a pravidla jejího danění
 • Přesnější je i nová definice nemovitostí využívaných k podnikání - což je důležité z hlediska sazby daně.
 • Obce postižené živelní pohromou nově mohou nemovitosti osvobodit od daně na dobu pěti let.
 • TERMÍN PODÁNÍ - NEJPOZDĚJI 31.1.

  K vizuálnímu členění textu slouží obrázkové sekce

  Kromě nadpisů vám s členěním textu na správných místech pomohou i obrázkové sekce. Jednotlivé odstavce vašeho článku oddělte obrázky, které vhodně doplní obsah.

  Pokud uvádíte důležitá slova či myšlenky, použijte pro zvýraznění textu citaci.

  Vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est.