Od 1.7.2020 nastávají nová pravidla pro předkupní právo

19.06.2020

1.7.2020 nastává zlomový okamžik, na který mnoho prodávajících a kupujících čekalo i několik let. V aktuální situaci prodat například byt v činžovním domě s garážovým stáním ve společné garáži, které mají v mnoha domech i několik desítek ne-li stovek parkovacích míst a každý vlastník parkovacího stání vlastní současně podíl na jednotce, znamenalo po podpisu kupní smlouvy na bytovou jednotku a podílu na jednotce s garážovým stáním obeslat všechny další vlastníky jednotky a za stejných podmínek jim parkovací místo přednostně nabídnout. Pokud vezmeme v úvahu, že minimálně v Praze, kde já působím, je parkování v mnoha místech velice komplikované. Je jasné, že bytová jednotka s parkovacím stáním se prodává mnohem jednodušeji než bez tohoto parkovacího místa. V aktuální absurdní situaci mohlo dojít jednoduše k tomu, že movitější majitel jiného parkovacího stání v garáži postupně skoupil ostatní parkovací místa v domě. V nejednom případě tedy docházelo k tomu, že prodávající nemovitosti na kupující převedl jen bytovou jednotku a parkovací místo jim za symbolickou 1 Kč pronajal na neurčito. 

1.7.2020 nastává urovnání těchto situací a to následujícím způsobem. V podstatě se dá říci, že předkupní právo vznikající podpisem smlouvy zaniká až na jednu jedinou výjimku a tou jsou podíly zděděné. U dědictví vzniká ochranná lhůta 6 ti měsíců, ve kterých si dědicové musí přednostně podíly nabídnout a až po odmítnutí využití tohoto práva ostatními podílníky mohou prodat svůj podíl na majetku třetí straně. 

Pozor však na zákonné předkupní právo! Na tom se nemění nic! Tedy vlastníte-li například pozemek, na kterém stojí budova, kterou vlastní někdo jiný či naopak, stále musíte přednostně nabídnout odkup druhému vlastníkovi.   Stejně tak existuje předkupní právo státu ve věcech veřejných, což například znamená předkupní právo státu u kulturních památek a jiné.

Této problematice se věnoval i magazín Blesk, pro který jsem se k tomuto tématu vyjadřovala.