Změna poplatníka daně z nabytí

11.06.2017

Nabytí účinnosti novely č. 254/2016 Sb., kterou se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Podle novely č. 254/2016 Sb.  daň z nabytí nemovitých věcí platí vždy nabyvatel, v případě prodeje tedy kupující. Novela vyšla ve Sbírce zákonů již počátkem srpna 2016, účinnosti ale nabývá až prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tedy 1. listopadu 2016. Finanční správa vydala k novele informaci shrnující všechny zásadní změny, které obsahuje.

Podle novely č. 254/2016 Sb. bude nově poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí vždy nabyvatelvlastnického práva k nemovité věci. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) uvedl, že zákon také umožní poplatníkům odečítat si od základu daně z příjmu úroky z hypotéky nebo ze stavebního spoření i v případech, kdy z úvěru zaplatí kromě ceny nemovitosti také daň z nabytí.Novelou č. 254/2016 Sb. se také zcela ruší institut ručitele. Sazba daně ve výši čtyř procent se nemění. Od placení daně z nabytí nemovitých věcí se novelou osvobozují kraje, obce a jejich svazky, tyto samosprávné celky nebudou muset ani podávat daňová přiznání. Zjednodušuje se také určení základu daně při směně nemovitých věcí. Nové stavby a jednotky budou i nadále při prvním úplatném nabytí od daně osvobozeny, nově se to ale bude týkat jen nemovitostí skutečně dokončených nebo užívaných, nikoliv teprve rozestavěných.